مصاحبه دکتر بشار اسد با شبکه خبر ایران 4/10/2015 ویدئو

4/10/2015

شاهد أيضاً

رئیس جمهور دکتر بشار اسد به روزنامه “لیتیرارنی نوفینی” چک: سوریه با کشتن بیگناهان مخالف است.. سیاستمداران غربی، افرادی کوته ‌نظر و تنگ نظرند و آنچه در چند روز گذشته در فرانسه رخ داد ثابت کرد که گفته‌های ما درست بود (متن کامل)

دمشق-سانا دکتر بشار اسد رئیس ‌جمهور سوریه در مصاحبه با روزنامه “لیتیرارنی نوفینی” چک تأکید …