خبرگزاری سانا سومین دوره آموزشی را به پایان رساند

دمشق – سانا

امروز سومین دوره آموزشی که توسط خبرگزاری جمهوری عربی سوریه/سانا/ برگزار شد؛به پایان رسید.

در این دوره آموزشی که در چارچوب کمپین “به2 شکل دیگر زندگی کن” راه اندازی شد، تعدادی از داتشجویان و فارغ التحصيلان دانشکده اطلاع رسانی مشارکت کردند.

پس از توزیع گواهی نامه ها به مشارکت کنندگان در این دوره اموزشی،احمد ضوا مدیر کل خبرگزاری سانا تاکید کرد که این دوره آموزشی به دانشجویان اجازه داد تا با بخش های مختلف تحریریه در خبرگزاری آشنا بشوند.

غ/خ

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: مقابله پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در آسمان دمشق