بررسی وضعیت آب آشامیدنی و برق در شهر حلب در پارلمان سوریه

دمشق-سانا

33نمایندگان پارلمان سوریه به ریاست محمد جهاد اللحام در جلسه خود امروز وضعیت قطع آب شرب و برق در شهر حلب توسط گروه های تروریستی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

شریف شحاده عضو پارلمان سوریه خواستار برگزاری یک جلسه خاصی در حضور سایر اعضای کابینه برای مناقشه وضعیت خدماتی در شهر حلب شد.

فیصل عزوز اظهار نظر داشت: گروه های تروریستی با قطع آب و برق از شهر حلب، یک توطئه انجام دهند که هدف آن آواره کردن اهالی شهر حلب می باشد.

م.خ

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …