دیدار نخست وزیر سوریه با اعضای پارلمان  لاذقیه

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر با نمایندگان پارلمان در لاذقیه  دیدار و در خصوص مسائل مربوط به توسعه و خدمات در تمام استان گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این جلسه لزوم تقویت هر چه بیشتر فرصت های موجود در بخش کشاورزی، صنعتی و اجتماعی در کل استان مورد تأکید قرار گرفت.

نمایندگان پارلمان لاذقیه با تمرکز بر حل مشکلات فعلی در استان لاذقیه؛ برای این منظور، آنها نظرات و پیشنهادات خود را به نخست وزیر دادند.

نخست وزیر بر اهمیت تقویت هماهنگی و ارتباط با اعضاء پالرلمان و موسسات دولتی در حل مشکلات و بهبود وضعیت خدمات در استان تاکید کرد.