برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا

اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به عنوان مسن ترین نماینده ریاست پارلمان امروز را برعهده خواهد داشت.

شایان به ذکر است که امروز نیم اعضای پارلمان سوگند یاد می‌کنند اما بقیه نمایندگان فردا سوگند یاد خواهند کرد.