پارلمان سوریه قرارداد خط اعتباری ایران به سوریه را تصویب کرد

دمشق-سانا

امروز پارلمان سوریه در جلسه خود به ریاست محمد جهاد اللحام، قرارداد خط اعتباری ایران به سوریه را که در 19-5 2015 میلادی بین بانک تجاری سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضا شده است، تصویب کرد. قیمت این خط اعتباری یک میلیارد دلار است.

م.خ-محمد غیاث جاویش

ت/م

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …