پارلمان سوریه قانون تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان را به تصویب رساند

دمشق-سانا

پس از پنج روز بحث و مناقشه، امروز پارلمان سوریه به ریاست محمد جهاد اللحام قانون تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان را به تصویب رساند.

م.خ-محمد غیاث جاویش

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …