برف در حومه شرقی استان سویدا

شاهد أيضاً

وزیر کشاورزی لبنان: نشست فردا در دمشق اقدام مشترک عربی را متمرکز بر امنیت غذایی ایجاد می کند

دمشق – سانا  دکتر عباس حاج حسن، وزیر کشاورزی لبنان و هیئت همراه وی برای …