سوریه بیانیه کشورهای منطقه مدیترانه شرقی را در ژنو قرائت می کند

ژنو – سانا

فعالیت شورای اجرایی سازمان جهانی بهداشت در صد و پنجاه و دومین نشست خود که برای دومین روز در ژنو برگزار شد و تا هفتم ماه آینده ادامه خواهد داشت، ادامه دارد.

جمهوری عربی سوریه به نمایندگی از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی بیانیه ای تحت عنوان “افزایش آمادگی سازمان بهداشت جهانی و واکنش اضطراری و تقویت ساختار جهانی برای آمادگی و تاب آوری” قرائت کرد وزیر بهداشت، دکتر حسن محمد غباش بر اهمیت نقش محوری سازمان در ساختار جهانی برای آمادگی وپاسخکویی اضطراری بهداشتی ونقش آن در ایجاد قواعد ومعیارهای بین المللی وتبادل داده ها و اطلاعات، ایجاد خط مشی ها و دستورالعمل های مبتنی بر داده ها و بررسی پاسخگویی به فوریت های بهداشتی تاکید کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه کشورهای منطقه مدیترانه شرقی مشتاقانه منتظر شفاف سازی بیشتر در مورد چندین جزئیات و حمایت فنی برای اجرای برخی پیشنهادات هستند و از بحث های بیشتر در مورد شورای جهانی فوریت های بهداشتی آمادگی و پاسخ، وبرگزاری مشاوره های اضافی در مورد ایجاد نیروی کار بهداشتی، ابراز قدردانی می کنند. گفت: این کشورها پیشنهاد افزایش تمرکز برای تقویت قابلیت های توسعه یافته در طول همه گیری در زمینه آمادگی اضطراری، و تلاش برای حفظ آنها در چندین زمینه، مانند نظارت، آزمایشگاه ها، مراقبت های بالینی، و امکان دسترسی به روش های کنترل پزشکی، می دهند.

کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با قدردانی از تلاش‌های هیئت مذاکره‌کننده دولتی بین المللی مربوط به تهیه پیش‌نویس متن توافق‌نامه، موافقت‌نامه یا سایر اسناد بین‌المللی سازمان در مورد پیشگیری از بیماری همه گیر، آمادگی و واکنش، و مذاکره در مورد این توافقنامه تعهد همیشگی خود را به ارتقای رعایت و اجرای مقررات بین‌المللی بهداشت اعلام کردند.

شایان ذکر است که مجمع جهانی بهداشت در ماه می 2021 در هفتاد و چهارمین جلسه خود سوریه را به اتفاق آرا به عضویت شورای اجرایی سازمان جهانی بهداشت به نمایندگی از منطقه مدیترانه شرقی برای مدت سه سال انتخاب کرد.

شاهد أيضاً

دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه: هرگونه حضور نیروی حافظ صلح در خط مقدم اوکراین بدون رضایت ما، هدف قانونی برای نیروهای روسیه خواهد بود