شهر ساحلی بانیاس امروز

شاهد أيضاً

مجلس خلق در سالگرد انتفاضه روز زمین: افزوده کیفی به مبارزه مستمر مردم فلسطین

دمشق-سانا مجلس خلق تاکید کرد که انتفاضه روز زمین در 30 مارس 1976 افزوده کیفی …