وزیر برق با وزیر انرژی ایران راه های تقویت همکاری در زمینه بخش برق بحث وگفتگو کرد

تهران-سانا

امروز وزیر برق مهندس عماد خمیس در تهران با وزیر نیرو ایران حمید چیت چیان ومدیران شرکت های ایران عامل در سوریه راه های تقویت همکاری دو جانبه به ویژه در زمینه بخش برق ولوازم آن مانند وارد کردن قطعات یدکی وتعمیرات وتجهیزات لازم برای شبکه برق ونیازهای نیروگاه های برقی وقراردادها اجرا شده از طرف شرکت های ایرانی وتامین منابع مالی برای برخی قرار دادها امضا شده با شرکت های ایرانی از طریق خط اعتباری بین سوریه وایران، بحث وگفتگو کردند.

دو جانبه طی دیدار بر تصمیم قطعی ادامه وافزایش همکاری وتوسعه آن در ابعاد مختلف بخش برق وتلاش با عزم واراده برای حذف تمام موانع در مقابل کار شرکت های ایرانی در سوریه وایجاد راه های جدید برای توسعه همکاری در آینده به ویژه در زمینه انتقال وتوزیع برق، تاکید کردند.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

وزیر برق : قطع برق دمشق بر اثر حمله به یک خط انتقال گاز در ایستگاه دیرعلی

دمشق – سانا وزیر برق علت خاموشی دمشق و حومه آن را حمله به یک …