امضای توافقنامه اتصال شبکه های برق لبنان و اردن از طریق سوریه

بیروت – سانا 

توافقنامه اتصال شبکه های برق لبنان و اردن از طریق سوریه امضا شد.

مهندس غسان الزامل، وزیر برق طی چارچوپ امضای این توافقنامه تاکید کرد که سوریه تمامی تسهیلات لازم را برای تکمیل توافقنامه اتصال شبکه های برق لبنان و اردن از طریق شبکه های برق سوریه تاکید کرد فراهم می کند..

وی افزود که ما این دستاورد را متمایز می دانیم و ما در سوریه یکی از اولین کشورهایی هستیم که به دنبال همکاری عربی و-عربی در همه زمینه ها هستیم.”

ادامه دارد..