بانک مرکزی: دلار به قیمت 21ر260 لیر برای بانک ها و 70ر260 برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 21ر260 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 70ر260 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 41ر259 را برای مقاصد تجاری و غير تجاري و تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 98ر282 لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 52ر283 لير سوریه برای مؤسسه های صرافی و 52ر281 لير سوریه برای دخالت در مقاصد تجاری و غير تجاری وتحويل حواله های شخصی تعيين شد.

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت /75ر462/ لیر برای بانک ها و / 81ر462 / لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا   بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه /75ر462/ لير …