سوریه نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی را محکوم کرد

دمشق-سانا

محمد جهاد اللحام رییس پارلمان سوریه تأکید کرد که سوریه نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی را محکوم کرد.

وی در سخنرانی اش در همایش سیاسی-اجتماعی مبارزه با جرم و جنایت در صدمین سالروز نسل کشی ارامنه در ایروان پایتخت ارمنستان گفت: تاریخ قبل از صد سال وحشتناک ترین و بدترین جنایت ضد انسانیت را تدوین کرد و امروز هم همین جنایتکار و قاتل جنایت های خود را در سوریه تکرار می کند.

اللحام افزود: اگر در یک صف در برابر دشمن انسانیت نیایستیم، تاریخ ما را نخواهد بخشید.

وی گفت: مشارکت ما در همایش سیاسی-اجتماعی مبارزه با جرم و جنایت در صدمین سالروز نسل کشی ارامنه، به منزله دعوت به همه کشورهای جهان است تا به حقوق ملت های دیگر اعتراف کنند.