بانک مرکزی در بازار ارز با تاکتیک های غیر متعارف دخالت می کند، ودر اختیار داشتن ابزارهای کافی برای بازگشت نرخ ارز به سطح قابل قبول ، تاکید کرد.

دمشق_سانا

رئیس بانک مرکزی دکتر ادیب میاله بالا بردن سقف تامین مالی مجوزهای واردات از طریق موسسات صرافی از 150 به 300 هزار دلار آمریکایی برای هر نفر از طریق موسسات صرافی به صورت موازی با تامین مالی از طریق بانک ها برای همه مجوزهای واردات، اعلام کرد.

همچنین رئیس بانک مرکزی تاکید کرد که بانک مرکزی در بازار ارز با تاکتیک های غیر متعارف دخالت می کند، و به “در اختیار داشتن” ابزارهای کافی برای بازگشت نرخ ارز به سطح قابل قبول ، اشاره کرد.

ح/ب

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …