بانک مرکزی: دلار به قیمت 29ر253 لیر برای بانک ها و و74ر253 برای مؤسسه های صرافی

 دمشق- سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 29ر253 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 74ر253 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 45ر255 را برای مقاصد تجاری و غير تجاري و تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 89ر272 لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 38 ر273 لير سوریه برای مؤسسه های صرافی و 16ر274 لير سوریه برای دخالت در مقاصد تجاری و غير تجاری وتحويل حواله های شخصی تعيين شد.

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …