بانک مرکزی: دلار به قیمت 23ر253 لیر برای بانک ها

 

 

دمشق- سانا

 

 

 

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 23ر253 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 74ر253 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 48ر252 را برای مقاصد تجاری و غير تجاري و تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 68ر273 لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 23ر274 لير سوریه برای مؤسسه های صرافی و 02ر272 لير سوریه برای دخالت در مقاصد تجاری و غير تجاری وتحويل حواله های شخصی تعيين شد.

 

 

نیرمین خلیل

 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …