پس از بازگشت امنیت و ثبات به شهرک طفس در حومه درعا .. پرچم ملی برافراز مرکز پلیس طفس به اهتزاز در آمد

درعا – سانا

پس از بازگشت امنیت و ثبات به شهرک طفس در حومه درعا امروز پرچم ملی برافراز مرکز پلیس طفس همزمان با بازگشت ارائه خدمات پلیس به شهروندان و استقرار یگان های ارتش عربی سوریه و ایجاد شماری از ایست های بازرسی بر افراشته شد.

فرمانده پلیس استان درعا به خبرنگار سانا گفت که مرکز پلیس طفس و اداره های خدمات رسانی ارائه خدمات به شهروندان را از سرمی گیرند.

وی تاکید کرد: بازگشت امنیت و ثبات به طفس به لطف همکاری دولت و چهره های این شهرک و حمایت ارتش عربی سوریه صورت گرفت.

شایان به ذکر است که عملیات رسیدگی به اوضاع افراد مسلح و تحت تعقیب و تحویل سلاح به ارتش عربی سوریه برای سومین روز ادامه دارد.