رئیس جمهور اسد به اعطای کمک مالی یک بار به مبلغ یک حقوق اضافی به داوطلبان نظامی دستور داد

دمشق-سانا

آقای سپهبد بشار اسد، رئیس جمهور و فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح به اعطای کمک مالی یک بار به مبلغ یک حقوق اضافی به داوطلبان نظامی ( افسران – درجه داران – افراد ) دستور داد.