بالگردهای اشغالگر آمریکایی شماری غیرنظامی را در حومه قامشلی ربودند

حسکه-سانا

اشغالگران آمریکایی با هلی برد كردن نيروهای آنها در اطراف تل حمیس در جنوب حومه قامشلی، شماری غیرنظامی را ربودند.

منابع محلی به سانا گزارش دادند: بالگرد اشغالگران آمریکایی به کمک گروهی مسلح از شبه‌نظامیان وابسته به آنها (قسد) با فرود آمدن در روستای النفایل، شماری غیرنظامی را ربودند و به مکانی نامعلوم بردند.