یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: جمهوری عربی سوریه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه رژیم ترکیه مبنی بر وجود مذاکرات مستقیم با آن در مورد مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم، به طور قاطع وجود هرگونه ارتباط و مذاکره با این رژیم، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، رد کرد