عــاجــل سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در این کنفرانس: ما به حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم تا ریشه کنی آن ادامه خواهیم داد

طعمه: از اداره های موسسه عمومی حلاجی پنبه خواستار دادن شماره ها دقیق که واقعیت کار منعکس بکند

دمشق_سانا

وزیر صنعت کمال الدین طعمه؛ اداره های موسسات عمومی حلاجی وبازاریابی پنبه برای ارائه اطلاعات وشماره های دقیق به طوریکه واقعیت کار در موسسه را منعکس می کند،وضرورت تعیین دلایل موضوعی وذاتی که باعث تعویق کار می شود به هدف ایجاد راه حل برای این مشکلات، دعوت کرد.

وزیر صنعت طی جلسه امروز با اداره موسسه خواستار معاینه وضعیت اشتغال وعدم اضافه کارمندان جدید به موسسه چون که اغلب حلاجی ها واماکن کار موسسه به علت کمبود پنبه وعدم وارد کردن آن از کار افتاده. همچنین بر ضرورت تعیین نتایج که توسط موسسه به دست آمده برای راه اندازی مجدد حلاجی ها به نفع دیگران وسرمایه گذاری انرژی وامکانات موسسه تاکید کرد.

28

وزیر صنعت به وجود تجاوزات وسرقت تجهیزات ولوازم برخی حلاجی ها وضرورت اتخاذ اقدامات برای محافظت از همه اماکن کار متعلق به موسسه از طریق هماهنگی با مقامات مسئول، اشاره کرد.

حسین حبیب

ت-م