عــاجــل خبرنگار سانا از شروع فعالیت کنفرانس عمومی فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب  با حضور بیش از 12 کشور عربی در مجتمع صحاری در محله دمشق خبر داد 

با ظرفیت تولید 100 تن در روز.. راه اندازی خط دوم در آسیاب گندم “الیرموک” در درعا

درعا-سانا5
پس از یکسال توقف از کار به سبب حملات گروه های تروریستی، خط دوم در آسیاب گندم “الیرموک” در درعا با ظرفیت تولید 100 تن در روز راه اندازی شد.
مهندس احمد مصطفی معاون مدیر آسیاب به خبرنگار سانا تصریح کرد که پس از تمام کردن کارهای تعمیر که کادر شاغل در آسیاب آن را انجام دادند، شروع به کار در خط تولید دوم با ظرفیت 100 تن در روز شد، بنابراین ظرفیت تولیدی آسیاب به 200 تن در روز افزایش شد.

م.خ