الحلقی با سفیر روسیه درباره توافقنامه های جدید گفتگو کرد.. الحلقی به شخصیت های از شهر رقه: با همبستگی ملت و رهبری و ارتش، استان رقه به کشور باز خواهد گشت

دمشق-سانا
وائل الحلقی نخست وزیر سوریه امروز با الکساندر کیشناک سفیر روسیه در دمشق دیدار کرد. در این دیدار درباره امضا کردن توافقنامه های جدید در زمینه های نیروی برقی و آب آشامیدنی و آموزش عالی و نفت و سیلوهای گندم بحث شد.
الحلقی به شخصیت های از شهر رقه: دولت سوریه بسیار کوشش می کند تا کمک ها و مواد غذایی را به اهالی استان رقه برساند3
وائل الحلقی نخست وزیر سوریه امروز با هیئت رسمی و فرهنگی و اقتصادی از شهر رقه دیدار کرد. وی در این دیدار تأکید کرد که دولت سوریه بسیار کوشش می کند تا کمک ها و مواد غذایی و لوازم تولید کشاورزی را به اهالی استان رقه برساند.
الحلقی افزود: با همبستگی ملت و رهبری و ارتش، استان رقه به کشور باز خواهد گشت.
الحلقی در این دیدار بر ضرورت توسعه مقاومت در استان رقه در برابر گروه های تروریستی تأکید کرد.
حسیب شماس وزیر امور دولتی در این دیدار نیز حضور داشت.

م.خ

شاهد أيضاً

الحلقی: دولت سوریه کوشش می کند تا کمک ها در همه مناطق سوریه در دسترس باشند

دمشق-سانا نخست وزیر سوریه دکتر وائل الحلقی در دیدار یانی شالوکا فرستاده ویژه سازمان ملل …