الحلقی: جنگی که سوریه با آن مواجه است نیاز به تحمل مسؤولیت دارد

دمشق-سانا

نخست وزیر سوریه دکتر وائل الحلقی با شخصیت های اجتماعی و تجاری و اقتصادی از محله “المیدان” در دمشق دیدار و گفتگو کرد.33

در این دیدار درباره وضعیت تجاری و اقتصادی در محله “المیدان” و روش های تقویت آشتی های ملی بحث شده است.

الحلقی گفت جنگی که سوریه با آن مواجه است، اثرات منفی بر زندگی ملت و جامعه سوریه گذاشته است. وی افزود: همه باید مسئولیتهای ملی و انسانی خود در قبال این جنگ را انجام دهند.

شخصیت های محله “المیدان” بر ایستادن در کنار دولت سوریه تأکید کردند.

م.خ-محمد غیاث جاویش

شاهد أيضاً

الحلقی: تلاش های دشمنان سوریه برای برانگیختن فتنه شکست خورده است

دمشق-سانا دکتر وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار جریجوریوس سوم لحام اسقف انطاکیه و …