بورس اوراق بهادار دمشق: گردش 32819 سهم به قیمت 3.677 میلیون لیر سوریه

دمشق-سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 0.09 امتیاز کاهش یافت و پس از گردش 32819 سهم به قیمت 3.677 میلیون لیر سوریه در جلسه امروز، بر قیمت 1248.74 امتیاز بسته شد.

سهم بانک البرکه به میزان 0.8 در صد افزایش یافت و بر قیمت 123.99 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 0.2 در صد افزایش یافت و بر قیمت 100.87 لیر سوریه بسته شد.

سهم بانک ملی قطر به میزان 0.23 در صد کاهش یافت و بر قیمت 109.84 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک الشام به میزان 0.81 در صد کاهش یافت و بر قیمت 95.75 لیر سوریه بسته شد.

سهم های بانک فرنسبنک و بانک الاردن بر همین قیمت دیروز بسته شدند.

م.خ

ت-م