شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 1.37 امتیاز افزایش یافت

دمشق-سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 1.37 امتیاز افزایش یافت و پس از گردش 29200 سهم به قیمت بیش از 3.152 میلیون لیر سوریه در جلسه امروز، بر قیمت 1246.96 امتیاز بسته شد.

سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 0.2 در صد افزایش یافت و بر قیمت 104.53 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک ملی قطر به میزان 0.43 در صد افزایش یافت و بر قیمت 108.67 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک البرکه به میزان 0.12 در صد افزایش یافت و بر قیمت 123.17 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک الشام به میزان 1 در صد افزایش یافت و بر قیمت 95 لیر سوریه بسته شد.

سهم بانک سوریه و المهجر بر همین قیمت جلسه قبلی بسته شد.

م.خ