الجعفری: گروه داعش در صدد فتنه انگیزی و ترویج فرهنگ تعصب و جنگ در جوامع متنوع است

بغداد-سانا

ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد که گروه داعش در صدد فتنه انگیزی و ترویج فرهنگ تعصب و جنگ در جوامع متنوع از نظر نژادی و مذهبی است و باید راه حلی فرهنگی بر اساس همگرایی بین ملت های جهان و ایجاد فضای اعتماد و همزیستی و گسترش مفاهیم انسانی برای مقابله با داعش تهیه شود.

بر اساس بیانیه دفتر وزیر امور خارجه عراق، الجعفری در دیدار سفیران کشورهای اروپایی تاکید کرد که عراق به نمایندگی از کشورهای جهان، وارد جنگ با اعضای داعش شده است که از کشورها و شهرهای مختلف جهان برای جنگیدن با ملت عراق وارد این کشور می شوند و در همه جای جهان پخش می شوند.

الجعفری بر ضرورت ادامه حمایت جامعه بین المللی از عراق و افزایش کمک های بشردوستانه به آوارگانی که در شرایط دشواری زندگی می کنند، تاکید کرد.

سفیران اروپایی بر حمایت کشورهایشان از عراق در جنگ با داعش در همه زمینه ها و کمک بیشتر به آوارگان عراقی و کمک به بازسازی زیرساخت هایی که تروریست ها تخریب کردند، تاکید کردند.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

ابراهیم الجعفری: در جریان سفرم به سوریه ثبات و امنیت را در این کشور لمس کرده ام

ابراهیم الجعفری: در جریان سفرم به سوریه ثبات و امنیت را در این کشور لمس …