سید حسن نصر الله: دولت وملت لبنان باید تصمیم خود برای نحوه برخورد با تهدید “داعش” و”النصره” و دیگر گرو های تروریستی که در سلسله شرقی جرود عرسال حضور دارند، بگیرند

شاهد أيضاً

عبداللهیان: ایران هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه را رد می کند