نمایندگان پارلمان سوریه به توضیحات وزیر کشاورزی و وزیر منابع آبی استماع کردند

دمشق-سانا55
امروز نمایندگان پارلمان سوریه به توضیحات وزیر کشاورزی و وزیر منابع آبی درباره کار این دو وزارت از لحاظ حمایت از کشاورزان و رساندن آب آشامیدنی به همه مناطق گوش دادند.
در آغاز جلسه برخی از نمایندگان بر ثبات ملت سوریه در برابر حملات تروریستی به دمشق و حلب تأکید کردند.
مجیب الدندن نماینده پارلمان سوریه، به ضرورت تحدید محصولات کشاورزی استراتژیک و حمایت از آن با وجود کمبود آب و عدم بارش باران اشاره کرد.
شریف شحاده به پدیده بریدن درخت ها در منطقه صلنفه در لاذقیه اشاره کرد و بر ضرورت توقف آن پدیده تأکید کرد.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …