پارلمان سوریه به بحث خود درباره وضعیت اقتصادی و خدماتی ادامه می دهد

دمشق-سانا
پارلمان سوریه امروز در جلسه خود که به ریاست دکتر فهمی حسن معاون رئیس پارلمان برگزار شد، به بحث وضعیت های اقتصادی و اجتماعی و خدماتی در استان ها و اقدامات دولت برای کاهش تأثیرات بحران ادامه می دهد.
سخنرانی های نمایندگان درباره لزوم بهبود شرایط زندگی شهروندان، توجه به شهیدان و مجروحان، نظارت بازار و مبارزه با فساد متمرکز شده است.

م.خ

ت/م

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …