الحلقی جلوی پارلمان(مجلش الشعب): دفاع از میهن هدف اول دولت سوریه می باشد.. وبا هر طرح وابتکار برای از بین بردن تروریسم خواهیم ایستاد

دمشق- سانا

پارلمان با حضور دولت جلسه اول از دوره نهم عادی مرحله قانونگذاری اول برگزار کرد.

نخست وزیر سوریه دکترر وائل الحلقی طی سخنرانی خود گفت: دفاع از میهن هدف اول دولت سوریه می باشد، وبا هر طرح وابتکار برای از بین بردن تروریسم خواهیم ایستاد. وی افزود ملت وارتش شجاع سوریه توانستند پیروزهای جدید در مبارزه خود با تروریسم محقق کنند.

الحلقی اشاره کرد که دولت به مخالفان ملی را به عنوان شریک گفتمان ملی سوری-سوری نگاه می کند، وباید پایه های سیاسی برای این گفتگو برقرار شود، چون که با برقراری این پایه ها، می توان مسائل ومشکلات سوریه در چارچوب دستور کار ملی سوریه حل کرد.

حسین حبیب

ت-م

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …