ادامه فعالیت های کاری دفتر کنسولگری در حلب

دمشق-سانا

وزارت خارجه تاکید کرد که فعالیت های کاری دفتر کنسولگری شهر حلب را به منظور انجام معاملات مربوطه به فاکتور های تجاری و تمدید مجوز های صدور روادید ورود برای مهاجران سوری، از روز پنج شنبه 8-4-2020 از ساعت 9 صبح تا 12 بعد از ظهر، ادامه پیدا می کند.

شاهد أيضاً

غذاهای متنوع حلبی میراث تاریخی و اجتماعی اهالی حلب است