سوختگی سطحی 4 کارگر به دلیل وقوع آتش سوزی در آلایشگاه بانیاس

طرطوس-سانا

مدیر آلایشگاه بانیاس به خبرگزاری سانا اظهار داشت: در پی اصلاح بخش بهبودی در آلایشگاه گاز هدروجن نشت کرد مه بر اثر آن آتش به وجود آمد و 4 کارگر دچار سوختگی سطحی و به بیمارستان منتقل شدند و همچنین آتش سوزی مهار و کار به روال عادی خود دنبال شد.

شاهد أيضاً

غذاهای متنوع حلبی میراث تاریخی و اجتماعی اهالی حلب است