شاخص بورس اوراق بهادار دمشق پس از گردش 24195 سهم افزایش یافت

دمشق-سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 0.04 امتیاز افزایش یافت و پس از گردش 24195 سهم به قیمت 3.015 میلیون لیر سوریه در جلسه امروز، بر قیمت 1236.20 امتیاز بسته شد.

سهم شرکت الاهلیه برای ساختن روغن به میزان 3.94 در صد افزایش یافت و بر قیمت 234.37 بسته شد.

و سهم بانک ملی قطر  به میزان 0.12 در صد کاهش یافت و بر قیمت 116.05 لیر سوری بسته شد و سهم بانک الشام به میزان 1.62 در صد کاهش یافت و بر قیمت 100.84 لیر سوری بسته شد. همچنین سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه  به میزان 0.27 در صد کاهش یافت و بر قیمت 106.53 لیر سوری بسته شد.

محمد خ

ت-م

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 200 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته چهارم ماه جاری (فوریه) با …