مقامات مسوول با همکاری شهروندان، یک انبار اسلحه ومهمات ومواد منفجره در منطقه غرب المشتل واقع در حماه، توقیف کردند

حماه- سانا

امروز مقامات مسوول در منطقه غرب المشتل واقع در حماه، وبا همکاری شهروندان یک انبار اسلحه ومهمات ومواد منفجره توقیف کردند.

منبع نظامی در بیانیه به سانا گفت: بعداز بررسی وپیگیری دقیق وبا همکاری شهروندان، مقامات مسوول به انبار سلاح حمله کردند، در داخل این انبار مقدار زیادی از اسلحه ومهماعت ومواد منفجره با C4 پر شده،وتجهیزات برای ساخت مواد منفجره کشف کردند.

منبع نظامی افزود: همچنین مقامات مسوول دو تروریست داخل انبار اسلحه هنگام حمله، بازداشت کردند.

شایان به ذکر است که طی ماه گذشته ،یگان از ارتش جمهوری عربی سوریه با همکاری گروه های از دفاع ملی سوریه در نزدیکی شهرک الصبوره در ریف حماه، 5 خودرو پر از اسلحه(40 موشک گراد، موشک های 107 میلی متر، خمپاره انداز60و120 میلی متر،مسلسل ها ومهمات، دستگاه های پخش ماهواره ای، مواد غذایی ودارویی وغیره) از ترکیه به خاک سوریه وارد شدند،توقیف کردند

حسین حبیب