5353849 سهم به ارزش 905ر1 میلیارد لیر سوریه در بورس اوراق بهادار دمشق معامله شد

دمشق – سانا

در هفته گذشته تعداد 5353849 سهم به ارزش 905ر1 میلیارد لیر سوریه مورد معامله قرار گرفت.

شاخص اصلی بورس اوراق بهادار دمشق در هفته گذشته با 35ر99 واحد کاهش روی نقطه 97ر5918 واحد ایستاد،  به این ترتیب شاخص اصلی بورس اوراق بهادار دمشق با 65ر1 درصد کاهش همراه شد.