مصاحبه رئیس جمهور کشورمان با شبکه ایتالیایی/رای نیوز 24/ که از پخش آن امتناع کرد…رئیس جمهور دکتر بشار اسد..اروپا مسبب اصلی ایجاد هرج ومرج در سوریه بود

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد ضمن تاکید اینکه سوریه از این جنگ قوی تر وقادرتر خارج خواهد شد گفت: آینده سوریه بشارت دهنده خواهد بود واوضاع میدانی الان بهتر شده است. ایشان به موفقیت های ارتش عربی سوریه وپیشرو های خود در جنگ علیه تروریسم اشاره کردند.

در مصاحبه با شبکه ایتالیایی /رای نیوز24/ که روز 26 ماه اکتبر گذشته انجام شده بود وقرار بود روز 2دسامبر روی آنتن برود واین شبکه ایتالیایی از بخش آن بدون ارائه دلایل واضح امتناع کرد

رئیس جمهور توضیح دادند که اروپا مسبب اصلی ایجاد هرج ومرج در سوریه ومشکل آوارگان به علت حمایت مستقیم خود علاوه بر آمریکا وترکیه وبعضی کشورهای دیگر از تروریسم بود

رئیس جمهور کشورمان بیان داشتند: از بدو حرف های مربوط به تسلیحات شیمیایی. سوریه تاکید کرده بود که اصلا آن تسلیحات را بکار نگرفته است وتمام افشاهای اخیر در مورد گزارش سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی ثابت می کند که تمام حرف های سوریه در طول سال های گذشته صحیح بوده وحق با سوریه بود وآن ها در اشتباه بودند.

رئیس جمهور تاکید کردند: سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی متوسل به ساختگی ودستکاری گزارشات در مورد بکارگیری تسلیحات شیمیایی شده بود فقط به خاطر اینکه آمریکا آن را خواسته است وثابت کرده که سازمانی به عنوان ابزاردستی برای آمریکا وغرب به منظور گسترش بی ثباتی بیشتر در منطقه  فعالیت می کند.

رئیس جمهور کشورمان از کشورهای دخالت کننده در مسئله سوریه خواستار توقف دخالت ونیز توقف نقض قانون بین المللی وپایبندی به آن شده اند.

مصاحبه رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد با شبکه ایتالیایی RAI NEWS 24

خبرنگار

جناب رئیس جمهور.. از انجام مصاحبه با ما بسیار تشکر می کنیم. می شود از حقیقت وماهیت اوضاع در سوریه در حال حاضر حرف بزنید؟ اوضاع میدانی چطور است، الان در کشور چه اتفاقات دارد می افتد؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد

اگر می خواهیم در مورد جامعه سوریه حرف بزنیم، الان اوضاع نسبت به قبل خیلی بهتر شده است. ودرس های بسیار از این جنگ آموختیم. من معتقدم که آینده سوریه نویدبخش است البته از این جنگ نیرومندتر بیرون می آییم. در مورد اوضاع در میدان، ارتش سوریه در جریان سال های گذشته پیشروی قابل توجهی محقق می سازد و عده ای از مناطق از لوث تروریست ها را پاکسازی کرد وهنوز ادلب باقی مانده است. آنجا گروهگ تروریستی جبهه النصره حمایت شده ترک ها حضور دارد. وقسمت شمالی سوریه نیز باقی مانده است ترک ها ماه گذشته به خاک ما را تهاجم کرده اند.

در مورد اوضاع سیاسی می توان گفت که اوضاع پیچیده تر شده است به علت وجود تعدادی زیاد از بازیکنان درگیر منازعه سوریه به منظور تطویل عمر آن وتبدیل این منازعه به یک جنگ فرسایشی است.

خبرنگار

در موقع صحبت تان در مورد آزادسازی، می دانیم که دیدگاه نظامی در این زمینه وجود دارد؛ اما کسانی که تصمیم گرفتند به جامعه برگردند این ها تکلیف شان چیست؟ روند آشتی سازی به کجا رسیده است؟ موفیت آمیز بود یا نه؟

رئیس جمهور

در حقیقت رویکرد که ما را اتخاذ کرده ایم در موقع که می خواستین محیط مثبت ایجاد کنیم آن را آشتی نام گذاشتیم. اما به هدف اینکه مردم دوباره باهم زندگی کنند وآن های که در مناطق تحت کنترل دولت نبود حضور داشتند بتوانند دوباره به موسسات وحاکمیت قانون بازگردند. ما را عفو عمومی صادر کرده ایم. آنان سلاح های شان تسلیم می کنند ومتعهد اجرای قانون خواهند شد. اوضاع درمورد این مساله پیچیده نیست. شاید فرصت بازدید این مناطق برای شما مهیا بشود. وخواهی دید که زندگی به روال طبیعی اش برگشته و اوضاع عادی است. مشکل مردمی که باهم داشتند می جنگیدند نبود؛ و اوضاع –همچنان که رسانه های غربی به تصویر می کشیدند یا جنگ داخلی در آنجا دایر است نبود- به این می گویند گمراهی افکار عمومی است.

اما حقیقت اینست که تروریست ها کنترل آن مناطق را در دست داشتند وقوانین آن ها را اجرا می کردند. اما زمانی که این تروریست ها را نباشند به طور حتم مردم زندگی معمول خود از سر می گیرند وباهم زندگی می کنند.

نه جنگ فرقه ای نه جنگ قومی نه جنگ سیاسی بود بلکه تروریست های حمایت شده قدرت های خارجی آن منطقه را اشغال می کردند.

خبرنگار

جناب رئیس جمهور اجازه بدهید برگردیم سراغ سیاست. شما به ترکیه اشاره کردید درست است؟ روسیه بهترین متحد شما در چند سال اخیر بود. این را از کسی پنهان نیست. اما روسیه دارد با ترکیه در مورد بعضی مناطق که جزو سوریه محسوب می گردد سازش می کند.شما چطور این مساله را ارزیابی می کنید؟

رئیس جمهور

برای درک نقش روسیه باید اصول روسیه را درک کنیم. روس ها قانون بین المللی ونظام بین المللی که بر آن تکیه می کنند به نفع روسیه وتمام جهان می دانند.لذا حمایت از سوریه برای آنان به مثابه حمایت از قانون بین المللی است. این یک نقطه است. نقطه دوم اینست که فعالیت آن ها برضد تروریست ها به نفع مردم روسیه وتمام جهان است. لذا “سازش” آن ها با ترکیه معناش اين نیست که آن ها از تهاجم ترکیه حمایت می کنند. آن ها می خواستن نقش بازی کنند وترک ها را متقاعد کنند تا خاک سوریه را ترک کنند. از ترک ها حمایت نمی کردند. آن ها نمی گویند: این اوضاع مساعد است وما این وضعیت را قبول می کنیم. وباید سوریه آن را قبول کند.. آن ها این حرف را نمی زنند.

اما وبه علت نقش منفی آمریکا وغرب در مورد ترکیه وکردها، روس ها به هدف ایجاد توازن با آن نقش وارد صحنه شده اند تا اینکه اوضاع –من نمی گویم بهتر بشود بلکه بدتر نشود- بهبود بخشند. در حال حاضر نقش شان همین است. اما در آینده موضعشان بسیار واضح است: حاکمیت وسلامت ارضی سوریه با تهاجم آمریکا در تناقض اند. واین مساله بسیار روشن وجلی است.

خبرنگار

بس شما می گویید روس ها شاید به دنبال سازش باشند. اما سوریه با ترکیه سازش نمی کند . منظورم روابط هنوز به طور کلی تنشی است؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد

روس حتی در مورد حاکمیت سازش نکرده اند. آن ها با واقعیت سروکار دارند. الان واقعیت بد است لذا مجبوری وارد آن بشوی. من نمی گویم سازش کنی چون این راه حل نهایی نیست شاید سازش باشد در مورد اوضاع کوتاه مدت اما در برای طولانی مدت یا میانه مدت باید ترکیه از خاک سوریه خارج شود. هیچ شک وتردید در مورد این مساله وجود ندارد.

خبرنگار

برای مدت زمان طولانی آیا طرحی برای برگزاری مذاکرات بین شما واردوغان وجود دارد؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد

اگر مجبور بودم روزی این کار را انجام بدهم مفتخر نخواهم بود بلکه احساس انزجار شدید از این نوع معامله با امثال این اسلامگراهای فرصت طلب خواهم داشت. این ها مسلمان نیستند بلکه اسلامگرا اند. این یک اصطلاح دیگر اصطلاح سیاسی است اما مدام می گویم وظیفه خودم  مرتبط به احساسات نیست یا اینکه خوشحال باشم یا غمکش از کارهای که من انجام می دهم. وظیفه خودم به منافع سوریه مرتبط است. لذا هرجای این منافع باشد من به سمت آن را می روم.

خبرنگار

در حال حاضر وقتی که اروپا به سوریه نگاه می کند بدوت توجه به اغراض سیاسی آن در این کشور. دو قضیه کلیدی هست: اولی مرتبط به آوارگان ودومی متعلق به خود جهادگراها یا جنگجویان خارجی وبازگشت آن ها به اروپا. به نگرانی های اروپا چطور نگاه می کنید؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد

اولا باید از یک سوال ساده شروع کنیم: مسبب مشکل کنونی کی بوده است؟ چرا شما در اروپا آوارگان دارید؟ یک سوال ساده می ماند چون تروریسم از طرف اروپا البته از سوی آمریکا وترکیه ودیگران حمایت شده است اما اروپا مسبب اصلی ایجاد این هرج ومرج در سوریه بوده  لذا انسان هر چه می کارد، همان را برداشت می کند.

خبرنگار

چرا می گویید اروپا مسبب اصلی بوده است؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد

چون اتحادیه اروپا از روز اول یا بگذار بگوییم از هفته اول از تروریست ها در سوریه علنا حمایت کرده بود. از اغاز، مسئولیت کار به گردن دولت سوریه انداخته بود. وبعضی رژیم ها از قبیل رژیم فرانسه تسلیحات به آن ها ارسال کرده بود. یکی از مقامات مسئول فرانسه این حرف زده بود. فکر کنم وزیر امور خارجه این کشور فابیوس که گفته بود: ما داریم تسلیحات به آن ها ارسال می کنیم.

آن ها (اروپایی ها) تسلیحات را ارسال کرده واین هرج ومرج به راه انداخته اند. لذا عده زیادی از مردم –میلیون ها نفر دیگر توان زندگی کردن در سوریه نداشتند ومجبور شدند کشور را ترک کنند.

خبرنگار

 در این لحظه بی ثباتی در منطقه وجود دارد. نوعی از بی نظمی است یکی از متحدان دیگر سوریه ایران هست. اوضاع آنجا (در ایران) به سوی پیچیده شدن می رود. آیا بازتاب علیه اوضاع در سوریه دارد؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد

 البته. هرجای بی ثباتی صورت بگیرد بازتابی منفی بر همگان واثرات جانبی وتبعات نیز خواهد داشت به خصوص در موقعی که دخالت خارجی باشد. اگر مساله اتفاقی بود. اگر شما در مورد تظاهرات ومردمی که خواهان اصلاح یا بهبودی اوضاع اقتصادی یا دریافت حقوق دیگر بودند صحبت می کنید این امر مثبت است. اما وقتی که این تظاهرات نوعی از تخریب املاک ونابودی وکشتن ودخالت از سوری قدرت ها خارجی باشد جز بازتاب منفی علیه تمام مردم این منطقه ندارد .

خبرنگار

 شما در مورد تحولات لبنان نگرانی دارید واین کشور همسایه نزدیک شما محسوب می شود؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد

البته مطلب یکسان است حتما لبنان علیه سوریه بیشتر از هرگونه کشور دیگر تاثیر خواهد داشت چون همسایه مستقیم ماست. اما اگر تحولات اخیر خودجوش ومرتبط به اصلاح واز بین بردن رژیم سیاسی فرقه ای در این کشور است این مساله برای لبنان مفید است. ومجددا بگویم این مسئله به آگاهی مردم لبنان مرتبط است ونباید اجازه دخالت افراد خارج از کشور بدهد یا اینکه از تظاهرات خودجوش لبنان سوء استفاده کند.

خبرنگار

شما بارها متهم به استفاده از سلاح های شیمیایی بودید.. این ابزاری برای تصمیم گیری های بسیاری ، یک نکته مهم و یک خط قرمز بود که منجر به اتخاذ  تصمیمات زیادی شد.

قبل از یک سال، یک اتفاقی در دوما رخ داد که خط قرمز دانسته شد سپس عملیات بمباران انجام شد، ویکیلیکس فاش شد که اشتباهی در گزارش وجود داشت و تا کنون هیچ کس نمی تواند در مورد آن رویدادها توضیح کند..

رئیس جمهور:

ما همواره می گوییم که استفاده از تسلیحات شیمیایی یک داستان بود، ما از  این تسلیحات استفاده نکردیم و به خاطر چند دلیلی نمی توانیم از آن استفاده کنیم ..یک دلیل خیلی ساده وجود دارد، هنگامیکه در حال پیشرفت هستیم چرا از تسلیحات شیمیایی استفاده کنیم؟ ما در حال پیشرفت هستیم و در وضعیت خیلی خوب قرار داریم سپس چرا از این تسلیحات استفاده کنیم؟ شواهد ملموس دال بر رد این روایت وجود دارد: وقتی که از سلاح های شیمیایی استفاده می کنید .. از سلاح کشتار جمعی استفاده می کنید،  یعنی شما در مورد هزاران کشته یا حداقل صدها کشته صحبت می کنید.. این هرگز اتفاق نیفتاد.تصاویری که آن فیلم ها درمورد نمایشنامه های حملات ساختگی با سلاح های شیمیایی را به تصویر می کشند با گزارش ها در تناقض است.

خوشبختانه این گزارش ثابت کرد که همه سخنان ما درست بود و آنها اشتباه کردند..

بار دیگر جانبداری و سیاسی شدن کار سازمان منع تسلیحات شیمیایی به اثبات رسید. این سازمان ها که باید با سازمان ملل متحد به دنبال تحقق ثبات بیشتر در سراسر جهان  باشند به عنوان ابزاری برای آمریکا و غرب شدند و غرب از آنان برای ایجاد آشوب بیشتر استفاده می کند.

خبرنگار:

آقای رئیس جمهور، شما در مورد اشتباهات دیگران صحبت می کنید، می خواهم که در مورد اشتباهات تان صحبت کنید اگر موجود هست.

رئیس جمهور:

شما هنگامی که در اقدامات سیاسی صحبت می کنید دو نوع از اقدامات وجود دارد: اقدامات استراتژیک و اقدامات تاکتیکی..پس از گذشت نه سال، ما همان سیاست را در پیش می گیریم و به این سیاست پایبند تر شدیم..اگر ما فکر می کنیم که این سیاست اشتباه بود، آن را عوض کردیم..ما فکر نمی کنیم که اشتباهی در این سیاست هست. ما ماموریت خودمان بر اساس قانون اساسی انجام دادیم و از ملت دفاع کردیم. اگر می خواهیم در مورد اشتباهات اجرایی صحبت کنیم، البته اشتباهات زیادی هست. در این جنگ ما در معرض افراطگرایی و افراد مخرب آماده همدستی با نیروهای خارجی و آژانس های اطلاعات خارجی قرار داریم..این افراد خواستار دخالت نظامی خارجی در کشور خود هستند.

قبل از جنگ حدود 50 هزار نفر خارج از قانون داشتیم که توسط پلیس بازداشت نشدند..دشمن طبیعی آنان دولت است چون نمی خواهند وارد زندان شوند.

خبرنگار:

آیا می توان وضعیت اقتصادی دلیلی برای بروز آن حوادث دانست؟

رئیس جمهور:

دلیل مهمی بود اما البته اصلی ترین عامل نیست.. سالها خشکسالی باعث شده است که مردم اراضی خود را ترک کنند و به شهرها بروند اما این مشکل اصلی نیست.

برخی درباره سیاستهای لیبرال صحبت می کنند … ما سیاستهای لیبرال نداشتیم ، اما ما هنوز سیاست سوسیالیست دنبال می کنیم.

خبرنگار:

 شما توان پرداخت هزینه های بازسازی هستید؟ متحدان شما در مرحله بازسازی کدامند؟

رئیس جمهور:

سوری ها پول زیادی دارند..سوری ها که در سراسر جهان کار می کنند پول دارند و می خواهند کشور خود را بازسازی کنند.. این یک تجارت است.. نه فقط سوری ها می خواهند تجارت در سوریه داشته باشند. منابع مالی مورد نیاز بازسازی موجود است..اما مشکل در تحریم های تحمیلی نهفته است که مانع ورود تاجران و شرکت ها به سوریه می شوند..علیرغم همه آنها، ما و تعدادی از شرکت های خارجی به کار شروع کردیم و این شرکت ها به دنبال راه هایی برای دور زدن تحریم ها هستند، روند کند خواهد بود..اگر تحریم ها وجود نداشت، هیچ مشکلی در تأمین منابع مالی نداشتیم.

خبرنگار:

آیا خودتان را نجات یافته می دانید؟

رئیس جمهور:

اگر می خواهیم در مورد جنگ ملی مانند این صحبت کنیم، هر شهر تقریبا به دلیل تروریسم یا بمباران خارجی آسیب دیده..در آن وقت، می توانید همه سوری ها را نجات یافتگان بشمارید..این طبیعت بشر است که به دنبال نجات هستند.

من جزو جداناپذیر از سوری ها هستم..

خبرنگار:

متشکرم آقای رئیس جمهور

رئیس جمهور:

سپاسگزارم