11 هزار دیالیز سالانه در بیمارستان ملی سویداء انجام می ‌شود

سویداء – سانا

سالانه 11 هزار جلسه دیالیز برای بیماران کلیوی در مرکز دیالیز بیمارستان ملی سویداء انجام می شود.

مدیر بخش کلیه بیمارستان ملی سویداء در همین باره توضیح داد: مرکز دیالیز بیمارستان ملی سویداء 21 دستگاه دیالیز رادر اختیار داشت و این مرکز خدمات شبانه روزی برای بیماران کلیوی ارائه می کند.

وی افزود: ماهانه بیش 900 دیالیز برای بیماران انجام می شود.

غ