نیرو‌های اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن‌ها با خمپاره ها منازل اهالی در ریف شمالی حسکه را هدف قرار دادند

حسکه -سانا

نیروهای رژیم اشغالگر ترکیه ومزدورانش از گروه های تروریستی حملات وتهاجم خود علیه اهالی واملاک در مناطق و روستاها واقع در ریف شمالی حسکه را ادامه می دهد.

خبرنگار سانا گفت که نیرو‌های اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن‌ها با شليک گلوله های خمپاره منازل اهالی در تل الورد و روستا الربیعات در ناحیه ابو راسین واقع در ریف شمالی حسکه  را هدف قرار دادند.

خبرنگار افزود : اين حمله به املاك عمومی و منازل مسكوني در اين مناطق آسيب هایی وارد كرد.