سازمان ملل متحد خواستار عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان شد

نیویورک-سانا

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست که بلندی های اشغالی جولان را ترک کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اسرائیل خواسته شده است که تمامی اراضی اشغالی سوریه در منطقه جولان را ترک.

سازمان ملل همچنین قوانینی که اسرائیل در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ در منطقه اشغالی جولان وضع و آن را در این منطقه تحمیل کرد، باطل و غیرقانونی برشمرد.

 کاردار نماینده دائم سوریه در سازمان ملل وزیر مشاور دکتر لوی فلوح بر حق حاکمیت سوریه بر جولان اشغالی تاکید کرد.

لؤی فلوح در جلسه سازمان ملل گفت: تصمیمات آمریکا که قدس را پایتخت ابدی رژیم صهیونیستی اعلام کرد و حاکمیت این رژیم اشغالگر را بر جولان به رسمیت شناخت، فقط و فقط ناشی از عجز و ناتوانی جامعه بین الملل و طفره رفتن آن از عمل به تعهدات قانونی اش است.

وی افزود: به تازگی شاهد مجموعه‌ای از رفتار‌های یکجانبه و تحریک آمیز بوده ایم.

فلوح خاطرنشان کرد: آن‌هایی که چنین رفتار‌هایی می‌کنند از عجز و ناتوانی جامعه بین الملل در اجرای قطعنامه هایش در خصوص پایان دادن به اشغالگری اسرائیل بهره برداری می‌کنند و می‌کوشند حقایق را وارونه جلوه دهند و از عمل به تعهدات قانونی و مبانی تعریف و تصویب شده طفره بروند و در تلاشند اشغالگری را تثبیت کنند.

معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد یاد کرد: این را در اقدام دولت آمریکا می‌بینیم که قدس اشغالی را پایتخت اسرائیل قلمداد و به زعم خودش اعلام کرد حاکمیت اسرائیل را بر جولان اشغالی به رسمیت می‌شناسد و چند روز پیش هم شهرکسازی را قانونی اعلام کرد. دولت سوریه در این خصوص با شدیدترین عبارات، تصمیمات دولت آمریکا را که نقض آشکار قانون بین الملل و منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های این سازمان است، محکوم می‌کند.