تاکید وزیر تجارت و سرمایه گذاری کوبا بر حمایت کشور خود از سوریه در تمام زمینه ها

هاوانا-سانا

رودریگو مالمیرکا، وزیر تجارت و سرمایه گذاری کوبا بر حمایت کشور خود از سوریه در تمام زمینه ها تاکید نمود.

مالمیرکا طی دیدار خود با ادریس میا سفیر سوریه در کوبا به اهمیت و لزوم تحکیم روابط اقتصادی دو کشور اشاره نمود.

در این دیدار اوضاع کنونی و روابط دوگانه و راه های تحکیم آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به نوبه خود سفیر میا با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی دو کشور گفت: مشارکت سوریه در نمایشگاه بین المللی هاوانا فرصت مهمی برای ارائه محصولات خود در بازار کوبا است.