سازمان ملل متحد خواستار عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان شد