سید حسن نصر الله: این حق ماست که به مقابله با پهپادهای رژیم صهیونیستی ادامه دهیم.. و تصمیم مقابله با این پهپادها منجر به این شد که میزان نقض حریم هوایی لبنان از سوی این پهپادها کاهش یابد

سید حسن نصر الله: این حق ماست که به مقابله با پهپادهای رژیم صهیونیستی ادامه دهیم.. و تصمیم مقابله با این پهپادها منجر به این شد که میزان نقض حریم هوایی لبنان از سوی این پهپادها کاهش یابد

شاهد أيضاً

ادامه استقرار ارتش در مناطق جزیره و منطقه منبج در حومه حلب