/تصاویر/.. محصولات صنعتی در منطقه صنعتی “فضلون”

/تصاویر/.. محصولات صنعتی در منطقه صنعتی “فضلون”

شاهد أيضاً

روسیه مجددا از آمریکا خواست تا اشغالگری در التنف را پایان دهد

مسکو – سانا روسیه مجددا از آمریکا خواست تا اشغالگری در التنف را پایان دهد. …