سراسقف عطالله حنا: اعدام های میدانی را محکوم کرد

قدس اشغالی-سانا

“عطا الله حنا” سراسقف کلیسای روم ارتدوکس امروز تاکید کرد: نقض اشغال اسرائیل و اعدام های میدانی علیه مردم فلسطین را محکوم کرد که جدیدترین آنها اعدام یک فلسطین “الاء وهدان”  28 سال با تیراندازی مستقیم به شمال قدس اشغالی و اجازه ندادن کادر پزشکی برای کمک در نقض عمدی همه قوانین بین المللی و بشردوستانه است.

سراسقف کلیسای روم ارتدوکس تصریح کرد که مجموعه اعدام ها و ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر اسرائیل و استمرار جنایت‌ های وحشیانه و قتل فلسطینیان تاکیدی بر این است که رژیم صهیونیستی برای تداوم سیاست تشدید تجاوزات علیه فلسطینیان مصمم است.

سراسقف کلیسای روم ارتدوکس از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت های خود را برعهده بگیرد برای انجام اقدامات لازم برای پاسخگو مقامات اسرائیلی برای جنایات خود علیه اقدامات فلسطینی است.