16 هزار شرکت صنعتی در شهر حلب به کار خود بازگشته اند

حلب-سانا

کمیته وزارت مسئول پیگیری پروژه های بازسازی وساخت وساز در حلب از اقدامات انجام شده برای بازسازی بازار السقطیه ومدرسه باستانی الحلویه در شهر قدیم حلب ودر محله های القاطرجی والمیسر والجزماتی بازدید کرد، وبه خواسته ای اهالی گوش دادند که به نوبه خود درباره سطح خدمات ارائه شده تا اکنون توضیح دادند.

مهندس احمد الشهابی مدیر شهر قدیمی حلب در یک بیانیه به سانا گفت: تعمیر وبازسازی بازار السقطیه تقریبا به پایان رسید وبسیاری از مغازه داران به مغازه های حود را بازگشته اند. وی خاطر نشان کرد که بازار السقطیه دارای 54 مغازه است.

حسین