0000-13

شاهد أيضاً

رژیم ترکیه دو روستای دیگر در سوریه را تصرف و شهر راس العین را بمباران کرد