00-19

شاهد أيضاً

تاكید معاون وزیر خارجه ونزوئلا بر اهمیت ارتقاء سطح روابط اقتصادی با سوریه

کاراکاس-سانا  روبن داریو مولینا معاون وزیرخارجه ونزوئلا با دکتر خلیل البیطار سفیر سوریه در ونزوئلا …