اهالی شهر پالمیرا “تدمر” خود را برای بازگشت به شهرشان آماده می کنند، واز خانه های شان بازدید کردند

تدمز-سانا

اهالی شهر تدمر که در اثر جنایت های تروریسم خانه های شان ترک کرده بودند، امروز  وپس از پاک سازی شهر پالمیرا “تدمر” با دست ارتش عربی سوریه وبازگشت تمام خدمات اساسی به این شهر، اهالی منطقه با کمک استانداری حمص که اتوبوس ها برای حمل ونقل شهروندان تامین نمودند، از خانه های شان بازدید کردند.

ده ها نفر از اهالی تدمر که از دست تروریسم قبلا فرار کرده بودند جلوی ساختمان استانداری حمص تجمع کردند وبه وسیله اتوبوس های تامین شده توسط خود استانداری به تدمر حرکت کردند برای بازدید از خانه های شان وشروع به تعمیر خانه های تخریب شده به علت آسیب ناشی از اقدامات تروریستی میباشد.

 

حسین

شاهد أيضاً

بازگشایی مجتمع آموزشی در پالمیرا و به یک مرکز آموزشی روسیه مجهز شد

پالمیرا -سانا دکتر عبدالحکیم حماد، معاون وزیر آموزش و پرورش و دنیس گریبوف، معاون وزیر …